Privacy & Cookies

Inleiding

Studio 44 Haarlem verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Studio 44 Haarlem en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

 

College bescherming persoonsgegevens

Studio 44 Haarlem verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Studio 44 Haarlem behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Studio 44 Haarlem verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Studio 44 Haarlem nieuwsbrief en bij een bezoek aan Studio 44 Haarlem evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Studio 44 Haarlem dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Studio 44 Haarlem hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@studio44haarlem.nl. Studio 44 Haarlem verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Studio 44 Haarlem maakt gebruik van Fitmanager, een geautomatiseerd ledenadministratie systeem voor de administratie en de aan en afmelding van lessen voor haar klanten. Fitmanager behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Fitmanager hanteert haar eigen Cookies protocol, bij aanmelding via Fitmanager wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Cookies

De website www.studio44haarlem.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze (functionele) cookies worden gebruikt om de websites van Studio 44 Haarlem beter te laten functioneren.

 

Doel functionele cookies

Om uw voorkeur op te slaan of uw standaardcookies geplaatst mogen worden wordt een cookie gebruikt. Deze slaat uw voorkeur voor cookies op. Indien u geen toestemming geeft voor deze functionele cookie. Dan zal in deze cookies enkel uw voorkeur worden bewaard en zal er geen spraken zijn van tracking of plaatsing van cookies benoemd onder “standaard cookies” in deze Privacy Statement.

 

Opslagperiode

cc_social, 1 jaar na plaatsing of update

Facebook/Twitter cookies (worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Studio 44 Haarlem-website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.)
Op de website van Studio 44 Haarlem worden geen Facebook/Twitter cookies geplaatst.

 

Beveiliging

Studio 44 Haarlem heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Links

Op de website van Studio 44 Haarlem zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Studio 44 Haarlem kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in.