Ellie de Jong

Ellie is afgestudeerd als psycholoog. Ze heeft veel ervaring in les geven aan groepen in het beroepsonderwijs. Gaandeweg raakte ze geïnteresseerd in methoden om lichaam en geest weer tot een geheel te maken. In de psychologie alleen vond ze dat niet.

Ellie’s ervaring met Feldenkrais:
‘Ik leerde de Feldenkrais methode kennen in een Zen meditatiegroep ±30 jaar geleden. Het trof me hoe ontspannen ik ervan werd zonder ingewikkelde bewegingen te maken. Alleen al het met aandacht bewegen

van bv. mijn arm en schouder had een weldadig effect en het maakte het zitten op het meditatiekussen en het mediteren ook gemakkelijker.

Vroeger op school was ik bij gymnastiek wel sterk, maar niet soepel. Dit beeld van mezelf is duidelijk veranderd. Het niet oordelend gewaar zijn van hoe ik een beweging maak, heeft een positieve invloed op mijn zelfbeeld. Bij veel mensen in de Feldenkrais groep merk ik ook dat iets van kinderlijk plezier in bewegen, enthousiasme en levenslust weer terug komt.

Later maakte ik kennis met Chi Kung, een Chinese bewegingsvorm verwant aan Tai Chi. Ook Chi Kung heeft een positief effect op je gezondheid en gemoedsrust.
Elke dag zijn deze methoden om lichaam en geest te verenigen een bron van inspiratie voor mij. Uit eigen ervaring weet ik dat deze ook helpen om stress te verminderen. Ik voel dat de energie weer gaat stromen en kan geen dag zonder.

Mijn partner en twee dochters spelen een belangrijke rol in mijn leven. Zingen in een koor is een ontspanning voor mij .’

Sinds 2008 heeft zij een praktijk voor de Feldenkrais methode in Haarlem.
In de Pauwehof in Heemstede geeft zij aan senioren Feldenkrais lessen op de stoel. Ook verzorgt zij geregeld een Slaapcursus.
Zij volgt daarnaast een opleiding tot Trainer Mindfulness.

Feldenkrais – Bewust worden door bewegen

Vanuit de Feldenkrais methode werken we aan bewust worden door bewegen. Door eenvoudige en speelse bewegingen (meest liggend of zittend op de grond) ontdek je nieuwe mogelijkheden om te bewegen.
Je leert met aandacht te gaan staan, zitten en lopen en je ontdekt je gewoontepatronen ( je houdt je adem in als je iets doet, of je gebruikt teveel kracht).
In deze gewoontes speelt niet alleen beweging een rol, maar ook voelen (je niet bewust zijn van bepaalde delen van jezelf) en denken (dit kan ik niet, heb ik nooit gekund).
Het bewust ervaren van hoe je beweegt vermindert spanning, vermoeidheid, pijn en stijfheid. Je ontdekt meer mogelijkheden om op verschillende manieren te bewegen en te handelen. Ervaar wat bewust bewegen doet met je lichaam en geest en hoe goed dat voelt in het leven van alledag. Mindful bewegen, dat is Feldenkrais.

De cursus is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar haar/ zijn bewegingspatronen en daarin verandering wil brengen. Daarnaast kan deze cursus voor mensen met (langdurige) lichamelijke en/ of stress klachten een verrassend therapeutisch effect hebben.